• Aannamebeleid vrijwilligers

  E.M.M.`21 is een vereniging met heel veel vrijwilligers. Deze vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden al onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en/of een bezoek aan de vereniging. 

  Het uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden en zich graag in wil zetten voor een mooie vereniging! Het is belangrijk om diverse taken te verdelen over een grote groep vrijwilligers om de belasting eerlijk te verdelen. Daarom heeft het bestuur van E.M.M.’21 afgesproken dat iedereen (of ieder team) zich inzet voor de vereniging op basis van eigen talent of interesse, waarbij geldt; vrijwillig is niet vrijblijvend. We hebben als vereniging aandacht en waardering voor onze vrijwilligers! 

  Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en ze bij trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Om ervoor te kunnen zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden bij E.M.M.`21, het zogenaamde aannamebeleid. 

  Een goed aannamebeleid kan problemen voorkomen. Bovendien is dit beleid voorgeschreven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor alle verenigingen en organisaties die werken met vrijwilligers.

  Om als vrijwilliger bij E.M.M.`21 te starten worden de volgende stappen doorlopen: 

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur, de betreffende commissieverantwoordelijke(n) of de betreffende coördinator van de leeftijdscategorie. 

  • De vrijwilliger dient de Gedragsregels Vrijwilligers E.M.M.’21 tot zich te nemen en deze te ondertekenen, download formulier gedragsregels vrijwilligers.

  • Bij vrijwilligers kunnen mogelijke referenties worden gecheckt.

  • Voor iedere vrijwilliger die met kwetsbare personen werkt (denk aan minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking), wordt een gratis Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.

  • De vrijwilligers zijn bekend met de beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon binnen E.M.M.’21 en weten de contactgegevens van deze persoon te vinden en te verstrekken indien gewenst.

  • Aan trainers en begeleiders van jeugdteams wordt gevraagd deel te nemen aan de jaarlijkse bijeenkomst voor de opening van het seizoen.