• Antipestprotocol

    In het antipestprotocol staat beschreven wat wij binnen de vereniging doen tegen pesten. Wat is pesten, hoe te handelen bij pesten en er staan sancties in beschreven. Dit alles tot doel om een zo veilig en plezierig mogelijk sportklimaat te realiseren binnen de club.

    Download hier het antipestprotocol.

    Liever een persoonlijk gesprek? Neem dan contact op met de Veilig Sporten Commissie.