• Contributie E.M.M.'21
 • Contributie 2023 /2024
  Categorie
  Senioren geboren in 2004 of eerder 234
  Senioren parttimers 120
  Senioren 7 tegen 7 120
  Junioren geboren in 2005 196
  Junioren geboren in 2006 196
  Junioren geboren in 2007 174
  Junioren geboren in 2008 168
  Junioren geboren in 2009 158
  Junioren geboren in 2010 158
  Junioren geboren in 2011 130
  Junioren geboren in 2012 125
  Junioren geboren in 2013 114
  Junioren geboren in 2014 114
  Junioren geboren in 2015 103
  Junioren geboren in 2016 of later 82
  Minichamps 54
  G-voetballers en G-voetbalsters 86
  Veteranen en Veterinnen 86
  Donateurs / leden Supportersclub 22
  Steunende leden 54
     
  Contributie kledingplan (voor spelende leden) 25
 • Contributie inning

  De contributie zal voor het hele seizoen in 1 keer worden geïncasseerd in de maand oktober van elk seizoen. Deze bedragen kunt u aan de hand van bovenstaande lijst controleren. De contributie zal geïnd worden middels een automatische incassomachtiging. Indien deze niet aanwezig is dan wordt uw contributie verhoogd met €10,00 administratiekosten. Wilt u dat uw contributie in termijnen wordt geïnd dan kunt u dit afspreken met de penningmeester. De administratiekosten zijn hiervoor € 7,50 per keer dat uw contributie geïnd gaat worden.

  Bij vragen over de inning van de contributie gelieve dan voor 31 oktober afspaken te maken met de penningmeester: penningmeester@emm21.nl. Denk aan bijvoorbeeld een te hoog bedrag contributie bij meerdere kinderen bij de voetbal.

  In geval van de aanmelding van een nieuw lid gedurende het seizoen (na september) zal de contributie na de aanmelding in rekening worden gebracht. Indien de aanmelding tussen 1 oktober en 30 november wordt gedaan, zal de contributie voor het dan lopende seizoen voor 100% in rekening worden gebracht. Indien de aanmelding tussen 1 december en 28/29 februari wordt gedaan, zal 75% van de contributie voor het dan lopende seizoen in rekening worden gebracht. Indien de aanmelding na 1 maart wordt gedaan, zal 50% van de contributie voor het dan lopende seizoen in rekening worden gebracht. De contributie kledingplan van EUR 25,00 wordt bij alle nieuwe leden voor 100% in rekening gebracht, mits het nieuwe lid ook de beschikking krijgt over de clubkleding.

  Voor gezinnen met 3 spelende jeugdleden wordt voor het derde (jongste) kind een korting gegeven van 50% op de contributie, het 4e kind en meer spelen gratis.

  Bekijk alle regels omtrent het opzeggen van het lidmaatschap van E.M.M.'21 hier.

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is https://jeugdfondssportencultuur.nl/).

  Indienen van de aanvraag gaat via welzijnsorganisatie de Driemaster, U kunt zelf contact opnemen of via het aanmeldformulier aangeven akkoord te zijn dat de Driemaster contact met u opneemt.