• Contributie

  Contributie seizoen 2020 / 2021

  Senioren geboren in 2000 of eerder

  205,00

  Senioren parttimers

  105,00

  Senioren 7 tegen 7

  105,00

  Junioren geboren in 2001

  170,00

  Junioren geboren in 2002

  170,00

  Junioren geboren in 2003

  150,00

  Junioren geboren in 2004

  145,00

  Junioren geboren in 2005

  135,00

  Junioren geboren in 2006

  135,00

  Junioren geboren in 2007

  115,00

  Junioren geboren in 2008

  110,00

  Junioren geboren in 2009

  100,00

  Junioren geboren in 2010

  100,00

  Junioren geboren in 2011

    90,00

  Junioren geboren in 2012 of later

    50,00

   

   

   

  Donateurs <65

    20,00

  Donateurs > 65

    20,00

  Steunende leden

    50,00

   

  Bovengenoemde kosten zijn exclusief kosten voor kleding.

 • Contributie seizoen 2021 / 2022

  Wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en volgt dus later.

 • Overige details

  De vrijwilligersbijdrage om af te kopen is € 125,00 bij spelende leden (senioren en A-junioren). Lees hier alles over deze bijdrage.

  De contributie zal voor het hele seizoen in 1 keer worden geïncasseerd in de maand oktober van elk seizoen. De contributie zal geïnd worden middels een automatische incassomachtiging. Indien deze niet aanwezig is dan wordt uw contributie verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Wilt u dat uw contributie in termijnen wordt geïnd dan kunt u dit afspreken met de penningmeester. De administratiekosten zijn hiervoor € 2,50 per keer dat uw contributie geïnd gaat worden.

  Over de inning van de contributie zijn voor 1 oktober, denk aan bijvoorbeeld een te hoog bedrag contributie bij meerdere kinderen bij voetbal, afspraken te maken met de penningmeester: penningmeester@emm21.nl 

  Voor gezinnen met 3 spelende jeugdleden wordt voor het derde (jongste) kind een korting gegeven van 50% op de contributie, het 4e kind en meer spelen gratis.

  Bij de ziektekostenverzekeraar Zorg en Zekerheid kunnen ouders met een gezinnenpolis € 50,00 per kind terugkrijgen op de rekening van de contributie van de sportvereniging van hun kind. Vraag bij de penningmeester de nota (digitaal) op en u kunt uw nota indienen bij uw ziektekostenverzekering.

  Ook de ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis Achmea vergoed bij de juiste polis € 50,00 van de contributie van een sportvereniging. Vraag bij de penningmeester: jeugdpenningmeester@emm21.nl de nota (digitaal) op en u kunt uw nota indienen bij uw ziektekostenverzekering. Mochten nog andere verzekeringsmaatschappijen een soortgelijke regeling hebben horen wij dit graag, dan kunnen wij op de website een aanvulling maken. Ook dit kunt u bij Wendy Zaal melden.

  Met behulp van dit lijstje kunt u het bedrag dat automatisch wordt geïncasseerd, controleren.

  Bekijk alle regels omtrent het opzeggen van het lidmaatschap van E.M.M.'21 hier.

  Voor vragen, wijzigingen en opmerkingen kunt u ons altijd bereiken.
  Met vriendelijke groet,

  Wendy Zaal, Tamara Smeele, Linda Bosman
  ledenadministratie@emm21.nl