• Contributie E.M.M.'21
 • Contributie seizoen 2022 / 2023
  Categorie
  Senioren geboren in 2003 of eerder 223
  Senioren parttimers 114
  Senioren 7 tegen 7 114
  Junioren geboren in 2004 186
  Junioren geboren in 2005 186
  Junioren geboren in 2006 166
  Junioren geboren in 2007 160
  Junioren geboren in 2008 150
  Junioren geboren in 2009 150
  Junioren geboren in 2010 124
  Junioren geboren in 2011 119
  Junioren geboren in 2012 109
  Junioren geboren in 2013 109
  Junioren geboren in 2014 98
  Junioren geboren in 2015 of later 78
  Minichamps 52
  G-voetballers en G-voetbalsters 82
  Veteranen en Veterinnen 82
  Steunende leden 52
  Donateurs / Leden Supportersclub 21
     
  Contributie kledingplan (voor spelende leden) 25
 • Contributie inning

  De contributie zal voor het hele seizoen in 1 keer worden geïncasseerd in de maand oktober van elk seizoen. Deze bedragen kunt u aan de hand van bovenstaande lijst controleren. De contributie zal geïnd worden middels een automatische incassomachtiging. Indien deze niet aanwezig is dan wordt uw contributie verhoogd met €10,00 administratiekosten. Wilt u dat uw contributie in termijnen wordt geïnd dan kunt u dit afspreken met de penningmeester. De administratiekosten zijn hiervoor € 7,50 per keer dat uw contributie geïnd gaat worden.

  Over de inning van de contributie zijn voor 31 oktober 2022, denk aan bijvoorbeeld een te hoog bedrag contributie bij meerdere kinderen bij voetbal, afspraken te maken met de penningmeester: penningmeester@emm21.nl

  In geval van de aanmelding van een nieuw lid gedurende het seizoen (na september) zal de contributie na de aanmelding in rekening worden gebracht. Indien de aanmelding tussen 1 oktober en 30 november wordt gedaan, zal de contributie voor het dan lopende seizoen voor 100% in rekening worden gebracht. Indien de aanmelding tussen 1 december en 28/29 februari wordt gedaan, zal 75% van de contributie voor het dan lopende seizoen in rekening worden gebracht. Indien de aanmelding na 1 maart wordt gedaan, zal 50% van de contributie voor het dan lopende seizoen in rekening worden gebracht. De contributie kledingplan van EUR 25,00 wordt bij alle nieuwe leden voor 100% in rekening gebracht, mits het nieuwe lid ook de beschikking krijgt over de clubkleding.

  Voor gezinnen met 3 spelende jeugdleden wordt voor het derde (jongste) kind een korting gegeven van 50% op de contributie, het 4e kind en meer spelen gratis.

  Bekijk alle regels omtrent het opzeggen van het lidmaatschap van E.M.M.'21 hier.

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is https://jeugdfondssportencultuur.nl/).

  Indienen van de aanvraag gaat via welzijnsorganisatie de Driemaster, mw. Jitta Slotboom (j.slotboom@dedriemaster.nu) T tel:0616695232 / 0172-427 544. U kunt zelf contact opnemen of via het aanmeldformulier aangeven akkoord te zijn dat de Driemaster contact met u opneemt.