• Fusie Update 12 - Vrijwilligerscommissie

 • Vrijwilligers zijn de steunpilaren van onze vereniging

  De afgelopen periode is de nieuwe vrijwilligerscommissie van E.M.M.’21 druk bezig geweest met het opzetten van een ‘nieuw’ vrijwilligersbeleid. Binnen WVC is René Koek de pilaar vrijwilligers. Bij DOSR is er de commissie verplichte vrijwilligers en een lief en leed pot. Binnen E.M.M.’21 hebben we, zo denken we, het beste van beide samengevoegd en opgetuigd tot een nieuwe vrijwilligerscommissie. Hoog tijd om al onze leden en vrijwilligers hierover bij te praten.

  Onze Visie:
  Vrijwilligers zijn de steunpilaren van onze vereniging. Ze zijn het ‘kapitaal’ van de club. Zonder vrijwilligers kunnen we simpelweg niet bestaan. We streven ernaar dat iedereen binnen E.M.M.’21 zijn steentje bij draagt. We willen graag dat het vrijwilligerswerk door enthousiaste en representatieve vrijwilligers wordt gedaan. Daarnaast willen we de taken zo veel mogelijk verdelen over een grote groep vrijwilligers, zodat het voor iedere vrijwilliger behapbaar blijft. Voetbal is een teamsport en zo laten we ook onze vrijwilligers graag in teams samenwerken. Ons doel is om te zorgen voor een optimale bezetting van de verschillende vrijwilligersfuncties die er binnen de vereniging zijn. Ons volledige vrijwilligersbeleid, beschreven aan de hand van de 5 B’s (binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden, beëindigen) staat binnenkort op de nieuwe E.M.M.’21 website.

  Onze taken:
  De vrijwilligerscommissie is het gezicht en aanspreekpunt voor zowel bestuur als vrijwilligers, en is verantwoordelijk voor en betrokken bij:

  1. Opstellen van en toezien op de uitvoering van het vrijwilligersbeleid
  2. Ondersteuning van bestuur en commissies bij werving van vrijwilligers
  3. Verplichte clubondersteuning
  4. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) – deze wordt aangevraagd voor al onze vrijwilligers die met kwetsbare groepen werken
  5. Beloning en waardering van vrijwilligers
  6. Het gepast afscheid nemen van vrijwilligers
  7. Oud papier

  Onze commissieleden:
  De vrijwilligerscommissie van E.M.M.’21 bestaat uit een mooie mix van enthousiaste mensen afkomstig van beide verenigingen.
  Voorzitter commissie (bestuurslid): Simone van Klink
  Coördinatoren: Marlies van Heiningen, Eugene Wesselman
  Verplichte clubondersteuning: Wendy Zaal, Jozé Koot, Roel vd Zwet, Sigrid vd Poel
  Beheer vrijwilligersdatabase: Wendy Zaal, Linda Bosman,Tamara Smeele
  VOG: Martijn de Jeu en Carolien van de Poel
  Coördinator oud papier: Frank Schrama
  Lief en leed: Jeanine Lanser

  Benaderen ‘huidige’ vrijwilligers
  Vanuit de vrijwilligerscommissie hopen we dat alle vrijwilligers die bij DOSR en WVC actief zijn, inmiddels benaderd zijn door hun eigen bestuurslid of commissiehoofd, of dat dit op korte termijn gaat gebeuren. Er dienen voor de nieuwe vereniging veel zaken geregeld te worden waar bestuur en commissieleden druk mee zijn, naast hun gewone baan. Het is de bedoeling iedereen te benaderen. Door de drukte en natuurlijk ook door deze voor iedereen bijzondere corona tijd, waarin we niet zoals gewoonlijk allemaal op de club rondlopen, kan het soms gebeuren dat dit per ongeluk nog niet gebeurd is. Dat is zeker niet met opzet. Ben je nog niet benaderd? Voel je welkom om zelf even contact op te nemen met je bestuurslid of het hoofd van je commissie. Op de website van zowel WVC als DOSR en straks E.M.M.’21 zijn alle contactgegevens te vinden. Anders mag je altijd iemand van de vrijwilligerscommissie benaderen. Dan helpen wij je op weg.

  Werving nieuwe vrijwilligers
  Mooi om te zien hoeveel enthousiaste reacties we hebben gekregen op de recent geplaatste vacatures voor bijvoorbeeld de kledingcommissie, de vrijwilligersdatabase en de materialencommissie. Hierdoor zijn we weer heel wat vrijwilligers rijker geworden! We hopen dat ze met veel plezier hun vrijwilligerswerk doen. Natuurlijk kunnen we altijd meer vrijwilligers gebruiken. Vele handen maken immers licht werk en het is ook nog eens gezellig om het samen te doen.

  Vrijwilliger versus clubondersteuning
  E.M.M.’21 ondersteunen kan op drie manieren:
  1. Vrijwillig een of meer vaste taken uitvoeren
  2. Je taak/taken uitvoeren die behoren tot de verplichte clubondersteuning
  3. Ouders van jeugdleden die op afroep de club helpen

  1. Vrijwillig een of meer vaste taken uitvoeren
  Binnen de club zijn er vele leuke vrijwilligersfuncties die op vaste basis worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan onze jeugdleiders en jeugdtrainers, meedraaien in een bar team, een functie in een van de commissies, zoals de evenementen-, sponsor-, accommodatie-, communicatie- of vrijwilligerscommissie of een functie in het bestuur.

  2. Verplichte clubondersteuning
  Het bestuur zal in de eerstvolgende BALV de verplichte clubondersteuning aan de leden voorleggen.
  Zoals genoemd streven we ernaar dat iedereen zijn steentje bijdraagt binnen de vereniging. Zo houden we het voor iedereen leuk en behapbaar. Als iedereen een kleine taak voor haar/zijn rekening neemt kunnen we allemaal een drankje drinken aan de bar en genieten van mooie wedstrijden en trainingen en andere activiteiten op een mooi en goed onderhouden sportpark. Voor iedereen is wel een taak te vinden die hij of zij leuk vindt om te doen. Hierbij kun je denken aan het draaien van een bardienst, het helpen op een klusdag om het park/de gebouwen te onderhouden, het nieuwe EMM’21 magazine: de Aftrap, delen, het fluiten van (jeugd)wedstrijden, het helpen bij de Mini Champions League op zondagochtend.
  Binnen DOSR bestond dit al onder de naam verplichte vrijwilligers. Binnen WVC waren seniorenteams ook al verplicht af en toe bardienst te draaien en werd er van de oudere jeugd en vrouwen- en herenselectie gevraagd te helpen bij de Mini Champions League. Binnen E.M.M.’21 willen we dit wat formaliseren en dit noemen we de ‘verplichte clubondersteuning’.

  Ieder lid van E.M.M.`21 van 16 jaar en ouder levert een bijdrage aan onze club middels het verrichten van ‘clubondersteuning’.
  Voor Senioren (18 jaar en ouder) gaat dit om minimaal 1 dag of 2 dagdelen (8 uur = 80 punten). Voor Junioren 16+ gaat dit om 1 dagdeel (4 uur = 40 punten). 1 uur staat voor 10 punten. Onder de 18 jaar kan geen bardienst worden gedaan.
  In de voetbal.nl app zullen alle taken staan beschreven en op datum ingevuld.
  De voorkeurstaken dient iedereen vóór 1 oktober van ieder seizoen op te geven in de voetbal.nl app. Tot die tijd heeft iedereen de gelegenheid taken die hij/zij leuk vindt in te plannen op het moment dat het hen het beste uitkomt. Indien nodig gaat na 1 oktober de commissie de mensen indelen die zich nog niet hebben opgegeven.
  Bij de taken scheidsrechter en bardienst is het de bedoeling om de helft hiervan vóór 1 januari, dus voor de winterstop, uitgevoerd te hebben.
  Kom je bij een verplichte clubondersteuning taak niet opdagen dan word je gebeld. Kom je dan nog niet, dan krijg je een wegblijf-boete van € 75,-. Deze wordt direct opgelegd na het eerstkomende weekend na afwezigheid. Vanaf die tijd is betreffende lid ook niet speelgerechtigd voor een wedstrijd van E.M.M.`21, tot het tijdstip dat de boete is voldaan.
  Wanneer leden echt niet in de gelegenheid zijn om verplichte clubondersteuning te verrichten, kost dit € 125,- euro per seizoen. Dit dient voldaan te worden voor 1 januari.
  Leden die al op vaste basis een vrijwilligerstaak doen (zoals bedoeld onder kopje 1) hoeven natuurlijk geen verplichte clubondersteuning te doen. Ben je aanvoerder van een seniorenteam? Dan is dat jouw verplichte clubondersteuning voor dit seizoen.
  Nog niet iedereen zal de voetbal.nl app gebruikt hebben om vrijwilligerswerk in te plannen. Zodra de nieuwe website online is zullen we jullie uitleggen hoe dit in zijn werk gaat.

  3. Ouders van jeugdleden die op afroep de club helpen
  Ook aan ouders van jeugdleden wordt gevraagd de club te helpen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het doen van een bardienst. Ouders zullen via de leider van het team benaderd worden.

  Vacaturebank
  Enthousiast geworden om vrijwilliger te worden bij E.M.M.’21? Je bent van harte welkom!
  Op dit moment zoeken we naar:

  ● Een of meer consuls om de commissie accommodatie en velden te versterken. Als consul keur je bij regen of vorst de velden. Je bekijkt of weersomstandigheden invloed hebben op de grasmat als erop gespeeld gaat worden en of er een verhoogde kans bestaat op blessures voor spelers. De keuring wordt op zaterdag- of zondagochtend gedaan voor aanvang van de eerste wedstrijden. Geschatte tijdsinvestering: 1 a 2 uur per week. Bij een team van consuls wordt de belasting per consul natuurlijk beter verdeeld. Wil je meer weten over deze functie? Bel of app even met ons bestuurslid accommodatie, Mathé Olyerhoek 06 51434222.

  ● Daarnaast is de commissie accommodatie en velden op zoek naar vrouwen en mannen die het team van het onderhoud van de gebouwen en het groen komen versterken. Ben je een handige klusser of heb je groene vingers? Dan zijn we op zoek naar jou! Tijdsinvestering: in overleg. We zijn blij met ieder uur dat je ons kan helpen. Meer weten of interesse? Bel of app even met ons bestuurslid accommodatie, Mathé Olyerhoek 06 51434222.

  ● Enthousiaste versterkingen voor onze evenementen commissie. Onze evenementen commissie hangt de slingers op binnen de vereniging! Ze organiseert tal van mooie evenementen en activiteiten op de club. Denk hierbij onder ander aan: kermis activiteiten (corsokar, activiteiten op het complex), Mini Champions League, 4 x4 toernooi, Six toernooi tijdens Koningsdag, pupil van de week, darttoernooi, FIFA toernooi en het Sinterklaasfeest voor de jongst jeugd. Je komt terecht in een leuk team van ervaren vrouwen en mannen, waar nieuwe energie altijd welkom is. Tijdsinvestering: De commissie probeert de taken met elkaar te verdelen zodat het voor iedereen behapbaar is. Vele handen maken licht werk en het is nog gezellig ook! Lijkt het je leuk hier onderdeel van uit te maken? App of bel even met een van de captains van het team: Hans Rodewijk 06 10343056 en Joost Huigsloot 06 13608074

  ● Versterking voor de verplichte clubondersteuning. De verplichte clubondersteuning is onderdeel van de vrijwilligerscommissie. Je bent de spin in het web en overlegt met de verschillende commissies die gebruik maken van verplichte clubondersteuners. Denk hierbij aan de kantine commissie, de commissie accommodatie voor de klussen dag en bijvoorbeeld de scheidsrechter commissie. Vervolgens zet je de verschillende taken klaar in sportlink, zodat leden zich via de voetbal.nl app in kunnen schrijven. De ingeschatte tijdsinvestering is 1 uur per week. Je komt terecht in een gezellig en ervaren team, dat je wegwijs zal maken. Op dit moment bestaat het team van de verplichte clubondersteuning uit Wendy Zaal, Jozé Koot, Sigrid van der Poel en Roel van der Zwet. Lijkt het je leuk dit team te versterken of wil je meer weten over de functie? Mail naar Wendy: ledenadministratie@emm21.nl of bel of app met Jozé 06 10297846

  ● Coördinator Mini Champs: De Mini Champs is waar het voor E.M.M.’21 begint! Op zondagochtend een sport- en speluur voor de jongste jeugd van 3-5 jaar onder de enthousiaste begeleiding van Widjai en Fleur op het veld. Ook naast het veld dient het een en ander geregeld te worden, zoals het onderhouden van het contact met ouders via mail en app, contact met de ledenadministratie over aan- en afmeldingen, contact met de materialencommissie over aanschaf/vervanging spelmaterialen. Alle randzaken worden geregeld door de coördinator. Een leuke en veelzijdige functie, die afgelopen jaren met veel plezier door Miranda de Koning is vervuld. Helaas heeft zij wat minder tijd en gaat daarom stoppen. Graag doet zij een warme overdracht naar een of meerdere nieuwe coördinatoren. Lijkt het je leuk om dit niet alleen, maar samen te doen, dan kan dat natuurlijk ook heel goed. Interesse in of meer weten over deze functie? Mail naar minichamps@emm21.nl of bel of app met Jaap Kooistra (voorzitter jeugdbestuur) 06 12956679.


  Heb je vragen, opmerkingen of tips voor ons? Die horen we graag! vrijwilligers@emm21.nl