• Hockeyclub Alkemade en E.M.M.'21 verder met ontwikkeling samengaan

  • Na het positieve bericht van de gemeente ten aanzien van de ontwikkeling Sportpad zuid was ook het moment daar dat hockey en voetbal verder samen kunnen gaan ontwikkelen. Gisteravond zijn hiervoor de besturen van E.M.M.’21 en Hockeyclub Alkemade bij elkaar gekomen. 

    Tijdens deze avond zijn de eerste vervolgstappen met elkaar besproken. Duidelijk is dat er de komende tijd twee verschillende trajecten naast elkaar zullen lopen. Het eerste traject is de ontwikkeling rondom het Sportpad zuid zelf, invulling qua omgeving, accommodatie, velden etc. Dit onder leiding van Sportpad werkgroep waarin zowel E.M.M.’21, hockeyclub Alkemade en Tennisvereniging Alkemade vertegenwoordigd zijn en de gemeente.

    Het andere traject is wat ons betreft net zo belangrijk, namelijk het samengaan van hockey en voetbal. Hoe hier invulling aan te geven, zodat we in de toekomst een mooie omnivereniging hebben waarin beide sporten tot hun recht komen en iedereen zich er thuis voelt. 

    Wij zullen u de komende tijd regelmatig informeren over de stappen die hiervoor genomen moeten worden. Mochten er al vragen zijn schroom niet om deze aan ons te stellen of indien u denkt een rol te kunnen spelen in dit traject meldt u aan via secretaris@emm21.nl of secretaris@hcalkemade.nl