• In memoriam: Theo Hillebrand

 • Jl. zondag bereikte ons het droevige bericht dat op 93-jarige leeftijd is overleden ons erelid, de heer

  THEO HILLEBRAND

  Theo is van ongeveer 1950 tot 1970 jeugdcoördinator geweest bij DOSR (een jeugdvoorzitter was er toen nog niet) en leidde toen de jeugdafdeling van DOSR. Ook organiseerde hij in die tijd samen met Theo Witjes de zeer populaire NKSjeugdkampen. Dat waren in die tijd zeer populaire zomerkampen waar iedere jongen van DOSR die rond de 14 jaar was naar toe ging. Te vergelijken met wat nu KEMMP is. 

  Ook verzorgde hij de krijtlijnen op het veld, het maaien van het gras en heel veel hand en spandiensten. Een manusje van alles die heel veel betekend heeft voor de club.

  Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het verlies.

  Namens het bestuur

  Pim van der Meer

  vicevoorzitter