• Meer bezuinigen lukt ons echt niet meer

  • Afgelopen week is in het Leids Dagblad een interview verschenen met drie van onze clubleden; Ton Verdel (Tennisvereniging Alkemade), Patricia Hoffmans (Hockeyclub Alkemade) en Richard Wesselman (E.M.M.'21). Onderwerp van interview is tekort in de begroting en de aangedragen bezuinigingen voor Sportpad Zuid. Graag laten we jullie mee lezen. Het voorstel wordt besproken op 4 maart met de Raad en uiteindelijke besluit wordt genomen op 18 maart. Daarna informeren wij jullie graag verder..