• Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met E.M.M.'21. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. E.M.M.'21 houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat we in ieder geval:

  • alleen persoonsgegevens verwerken voor het doel waarvoor deze aan ons verstrekt zijn
  • niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig zijn voor het doel waartoe deze verstrekt zijn
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • we passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen
  • we op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens en we je hierop willen wijzen en deze respecteren

  In onze privacyverklaring hebben wij voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen hiervan, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@emm21.nl

  Lees privacy statement