• Procedure rode en gele kaarten

  De overtreder betaalt
  Alle kosten van gele en rode kaarten van de leden van E.M.M.'21 zijn voor zijn / haar rekening. Door de hoge kosten is het bestuur van mening dat het rechtvaardiger is de betreffende speler zelf te laten betalen i.p.v. de vereniging. Daarnaast sluit deze handelswijze aan bij het KNVB standpunt "tegen geweld voor sportiviteit". Zorg dus dat je geen gele of rode kaart ontvangt het is zonde van je geld. Speel sportief en respecteer de beslissing van de scheidsrechter en houd je commentaar voor je.
  Deze maatregel geldt voor alle leden (spelers/leiders/trainers/e.d) van E.M.M.'21.

  Dit zijn de kosten
  De scheidsrechter rapporteert op het wedstrijdformulier een code voor de gegeven kaart. De code geeft aan welke overtreding er begaan is. De code geeft ook aan welke geldboete betaald moet worden door de speler. 

  Gele kaart = 15,10 (jeugd 6,90) en Rode kaarten = 26,60 (jeugd 15,10). Vanaf de 4e en volgende gele kaart gaat het boetebedrag omhoog. Voor zowel gele als rode kaarten komt daar nog 2,50 euro administratie kosten bij. Nadat de club bericht heeft ontvangen van de KNVB zal de club het bedrag verhalen op de speler. De speler is verplicht de boete binnen 3 weken na ontvangst van de brief van E.M.M.'21 met daarin de boete van de KNVB naar de rekening van E.M.M.'21 over te maken.
  Wanneer de boete niet binnen het termijn wordt voldaan zal het bestuur aanvullende maatregelen nemen.

  Extreme excessen
  Bij extreme excessen zal er tuchtrechtspraak door de KNVB plaatsvinden. De KNVB zal een besluit over de strafmaatregel nemen. Deze zaken kunnen tot hoge bedragen op lopen en komen voor rekening van de veroorzaker. Bij een rode kaart is de speler altijd voor de eerst volgende wedstrijd geschorst. Tot de uitspraak van de tuchtcommissie kan de speler geschorst worden door de KNVB en/of het bestuur van DOSR. Het bestuur van E.M.M.'21 neemt naarmate de ernst van de overtreding aanvullende maatregelen. Pas als deze straf is voldaan, mag de speler weer deelnemen aan wedstrijden.