• Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering - digitaal

 • Hierbij nodigen wij u uit voor een Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen (BALV). In verband met de huidige Covid-19 maatregelen zal deze ledenvergadering alleen digitaal te volgen zijn. Deze bijzondere algemene ledenvergaderingen worden door zowel WVC als DOSR apart gehouden op woensdag 28 juli 2021:

  WVC eerste vergadering om 19.30 uur (2/3 van de leden aanwezig)
  WVC tweede vergadering om 20.30 uur (nu hoeft geen 2/3 van de leden aanwezig te zijn)
  DOSR vergadering om 20.30 uur
   

  Doelstelling BALV
  De doelstelling van deze digitale BALV is om de uitgewerkte fusieplannen goed te laten keuren door de leden.

  Agenda WVC 

  • Opening door voorzitter (het huidige bestuur van WVC)
  • Voorstel tot fusie met DOSR en het opgaan van de vereniging in DOSR waarbij de verplichting is dat DOSR verder gaat onder de naam EMM ’21 (juridische fusie)
  • Definitieve goedkeuring nieuwe statuten EMM ’21 welke ter goedkeuring zijn aangeboden op de BALV van 28 mei 2021
  • Aftreden huidige bestuur en aantreden nieuwe bestuur zoals bekend gemaakt op de BALV van 28 mei 2021
  Agenda DOSR
  • Opening door voorzitter (het huidige bestuur van DOSR)
  • Voorstel tot fusie met WVC en de verplichting dat DOSR verder gaat onder de naam EMM ’21 (juridische fusie)
  • Definitieve goedkeuring nieuwe statuten EMM ’21 welke ter goedkeuring zijn aangeboden op de BALV van 28 mei 2021
  • Aftreden huidige bestuur en aantreden nieuwe bestuur zoals bekend gemaakt op de BALV van 28 mei 2021

  Aanmelden voor de vergadering
  De vergadering is digitaal toegankelijk voor alle leden van WVC en DOSR, steunende leden, donateurs (zonder stemrecht), sponsors (zonder stemrecht), vrijwilligers (met stemrecht WVC en zonder stemrecht DOSR) en supporters (zonder stemrecht). Wanneer u deze vergadering digitaal wilt bijwonen dient u zich uiterlijk vrijdag 23 juli 2021 per email aan te melden.

  WVC leden via secretaris@sv-wvc.nl  o.v.v. uw naam (voornaam + achternaam voluit). Indien u ouder van een minder jarig kind bent dan ook graag de naam van uw kind vermelden.

  DOSR leden via secretaris@dosr.nl  o.v.v. uw naam (voornaam + achternaam voluit). Indien u ouder van een minder jarig kind bent dan ook graag de naam van uw kind vermelden.

  Een aantal dagen voor aanvang van de vergadering ontvangt u van ons de link (MS Teams) naar de ALV. Ook ontvangt u dan de bijbehorende informatie over het gebruik van MS Teams voor die avond. 

  Bekijk stukken notaris