• Veiligheid

 • Bij E.M.M.`21 willen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat iedereen van jong tot oud veilig, plezierig en sportief kan sporten. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid om sportiviteit en respect op en rond de velden te stimuleren. Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en ze bij trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in goede handen zijn. Om dit te borgen hebben we een aantal maatregelen getroffen om sportiviteit te bevorderen en wangedrag tegen te gaan. Wij geloven dat als wij het bewustzijn van alle leden en betrokkenen weten te vergroten, zij er zelf voor kunnen zorgen dat het leuk blijft op en rond het veld. Met elkaar creëren we zo een club waar iedereen zich thuis voelt. 

  Binnen de vereniging zorgt de commissie veilig sporten voor het uitvoeren van de veiligheidsmaatregelen. Ze houden zich hierbij aan de regels die zijn voorgeschreven door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

  Deze regels zijn gericht op gedragsregels en het aannamebeleid van vrijwilligers en de beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon. Onderdeel van het aannamebeleid is het aanvragen van een VOG – Verklaring Omtrent Gedrag. 

  De commissie Veilig sporten E.M.M.`21 zorgt voor alle aanvragen van VOG’s voor o.a. alle leiders en trainers en andere vrijwilligers die met kwetsbare personen werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze jeugdspelers en G-voetballers. De commissie bestaat uit Martijn de Jeu en Jaap Kooistra. Bij vragen kunt u ons contact met hen opnemen via het emailadres veiligsporten@emm21.nl 

  Tevens zijn er algemene gedragsregels die we verwachten van leden, supporters, ouders, vrijwilligers en bezoekers.

  In geval je in een situatie van ongewenst gedrag komt of je signaleert dit dan hebben we een vertrouwenspersoon, Bo van der Poel.   

  Pestgedrag is onwenselijk en daarom heeft onze vertrouwenspersoon Bo van der Poel, samen met de commissie veilig sporten een "antipestprotocol" samengesteld.

  In het antipestprotocol staat beschreven wat we binnen de vereniging tegen pesten doen, wat is pesten, hoe te handelen bij pesten en er staan sancties in beschreven.
  Dit protocol is bedoeld voor iedereen binnen onze vereniging en we hopen dat dit handvatten biedt om pesten tegen te gaan. 

  Wanneer er sprake is van een conflict binnen de club gerelateerd aan leden of met aanverwante partijen/ verenigingen kan het hoofdbestuur kan benaderd worden, indien er sprake is van onoplosbaar conflict. Eerst probeert men uiteraard zelf, op positieve wijze en met respect voor de ander, de situatie op te lossen! 

 • Jaap Kooistra

  jeugdvoorzitter@emm21.nl

  aanvraag en administratie

   
   
   
 • Martijn de Jeu


  veiligsporten@emm21.nl

  aanvraag en administratie

 • Bo van der poel