• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Bij E.M.M.'21 vinden wij het belangrijk dat leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Eén van de maatregelen die ter preventie genomen kan worden is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers die direct te maken hebben met minderjarige leden. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging. De commissie "Veilig sporten" neemt deze taak voor haar rekening. Alle vrijwilligers ouder dan 16 jaar die in aanraking komen met onze minderjarige leden zullen een brief ontvangen. Hier in wordt de VOG uitgebreid toegelicht en wordt verteld hoe de VOG aangevraagd kan worden. Tevens ontvangen zij een mail met een "link" om de VOG aan te vragen. De VOG wordt per post thuis toegestuurd en kan daarna in de brievenbus "VOG's" in de bestuurskamer worden gedaan.

  Het gaat o.a. om de volgende vrijwilligersfuncties: het (jeugd)bestuur, jeugdleiders, jeugdtrainers, jeugdscheidsrechters, activiteitencommissie, de kampleiding en man/vrouw van dienst. Een VOG heeft geen geldigheidsduur. Binnen E.M.M.'21 is er besloten na vier jaar de VOG opnieuw aan te vragen. De aanvraag is gratis.

  Wij hechten er, als bestuur, heel veel waarde aan dat vrijwilligers dit zeker niet ziet als een motie van wantrouwen, want wij zijn oprecht heel trots op al onze vrijwilligers! Wij zien het echter als onze verplichting naar de ouders van onze jeugdleden om onze ogen niet te sluiten voor de maatschappelijke ontwikkelingen van het huidige moment.

  Wij rekenen op uw medewerking indien dit gevraagd mocht worden.
  Voorzitter, Erik van Rijn

  Voor vragen: veiligsporten@emm21.nl
  Carolien van der Poel en Martijn de Jeu

 • Aanvraagprocedure Verklaring Omtrent Gedrag E.M.M.'21

  E.M.M.’21 vraagt aan alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overhandigen. Hier volgt een korte uitleg over VOG en de aanvraagprocedure. 

  Wat is een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)? 

  Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in dit geval het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag.

  Waarom vragen we een VOG van u? 

  Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kan sporten. Als sportvereniging is het onze plicht om maatregelen te nemen die Seksuele Intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van deze maatregelen. De VOG verplicht stellen geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers en vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij onze vereniging kunnen uitoefenen

  Gratis VOG voor vrijwilligers in de sport!

  Voor vrijwilligers in de sport is de VOG-aanvraag gratis. Met deze verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij/zij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Ook maken we met het aanvragen van deze verklaring het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en laten we zien dat we werk maken van een veilig klimaat binnen onze vereniging.

  Hoe werkt een gratis VOG- aanvraag?

  • E.M.M.’21 zet de aanvraag voor u als vrijwilliger klaar (na verstrekking van: naam, geboortedatum en e-mailadres vrijwilliger).

  • U ontvangt als vrijwilliger een mail met daarin een link om de aanvraag definitief te maken.

  • Na goedkeuring ontvangt u binnen 4 weken de VOG per post en deze overhandigt u aan Martijn de Jeu of doet u in de brievenbus in de kantine. 

  Wat heb ik nodig voor een VOG-aanvraag?

  Om een elektronische VOG aan te vragen moet u in het bezit zijn van een DigiD. Een DigiD is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inlogen op websites van de overheid om zaken te regelen. Heeft je nog geen DigiD, dan kun u deze aanvragen op https://digid.nl/aanvragen.

  Op welke punten word ik gescreend?

  E.M.M.’21 geeft op het aanvraagformulier aan voor welke functie de VOG wordt aangevraagd en op welke functieaspecten uw verleden wordt getoetst (het zogenaamde screeningsprofiel). Justis (www.justis.nl) screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.