• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Bij E.M.M.'21 vinden wij het belangrijk dat leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Eén van de maatregelen die ter preventie genomen kan worden is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers die direct te maken hebben met minderjarige leden. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team leiden bij een sportvereniging. De commissie "Veilig sporten" neemt deze taak voor haar rekening. Alle vrijwilligers ouder dan 16 jaar die in aanraking komen met onze minderjarige leden zullen een brief ontvangen. Hier in wordt de VOG uitgebreid toegelicht en wordt verteld hoe de VOG aangevraagd kan worden. Tevens ontvangen zij een mail met een "link" om de VOG aan te vragen. De VOG wordt per post thuis toegestuurd en kan daarna in de brievenbus "VOG's" in de bestuurskamer worden gedaan.

  Het gaat o.a. om de volgende vrijwilligersfuncties: het (jeugd)bestuur, jeugdleiders, jeugdtrainers, jeugdscheidsrechters, activiteitencommissie, de kampleiding en man/vrouw van dienst. Een VOG heeft geen geldigheidsduur. Binnen E.M.M.'21 is er besloten na vier jaar de VOG opnieuw aan te vragen. De aanvraag is gratis.

  Wij hechten er, als bestuur, heel veel waarde aan dat vrijwilligers dit zeker niet ziet als een motie van wantrouwen, want wij zijn oprecht heel trots op al onze vrijwilligers! Wij zien het echter als onze verplichting naar de ouders van onze jeugdleden om onze ogen niet te sluiten voor de maatschappelijke ontwikkelingen van het huidige moment.

  Wij rekenen op uw medewerking indien dit gevraagd mocht worden.
  Voorzitter, Erik van Rijn

  Voor vragen: veiligsporten@emm21.nl
  Carolien van der Poel en Martijn de Jeu