• Missie (waar we voor staan)

  Voetbalvereniging E.M.M. ‘21 wil binnen de samenleving van Roelofarendsveen en Oude Wetering en  daarbuiten een toonaangevende vereniging zijn, waar voetbal voor jong en oud op verantwoorde wijze zowel recreatief als prestatiegericht uitgeoefend kan worden. In competitieverband wordt er op zaterdag en zondag gevoetbald. Voetbalvereniging EMM ‘21 biedt leden, spelers en supporters een sportieve en veilige omgeving waarbij plezier, beleving en trots in alle geledingen voorop staat, maar waar er tevens op alle niveaus respect wordt getoond voor tegenstander en arbitrale leiding. Dit alles binnen een actief verenigingsleven met een duidelijke structuur en waar er geen onderscheid tussen leden bestaat. 

  Voetbalvereniging E.M.M. ’21 wil bovendien een vereniging zijn die midden in de maatschappij  staat. Dat wil zeggen: wij willen naast het voetbal ook een thuishaven zijn voor andere sporten,  culturen en aan deze maatschappij gerelateerde organisaties en instellingen. 

  Naast het aanbieden van voetbalfaciliteiten en een warm thuis voor onze supporters en leden willen wij dat ook zijn voor het verwelkomen van mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij en eenzaam zijn.  

 • Visie (waar we voor gaan)

  E.M.M.'21 is voetbalvereniging waar iedereen zich thuis voelt en plezier de boventoon voert. Plezier komt tot uiting door ambitieus en resultaatgericht te zijn binnen selectievoetbal, waarbij op een zo’n hoog mogelijk niveau, (2e klasse heren en 1e klasse dames) wordt gevoetbald, en waarbij voor niet-selectieteams op een passend niveau kan worden gevoetbald. Onze vereniging is goed georganiseerd en straalt gastvrijheid en professionaliteit uit. Voorwaarden hierbij zijn: de juiste mensen op de juiste plek, het hebben en onderhouden van een financieel gezonde organisatie, een positief imago, het open blijven staan voor de wereld om ons heen en het hebben van goede relaties met belanghebbende partijen.

  Kernwaarden visie

  1. E.M.M.'21 is allereerst een voetbalvereniging, maar zij biedt ook ruimte voor andere sporten. Het bestuur houdt rekening met deze activiteiten bij het bepalen van het beleid. Dit om juist bij kunnen dragen aan het gevoel van saamhorigheid en verbondenheid binnen de vereniging, maar ook binnen de dorpskernen van Kaag en Braassem

  2. Bij E.M.M.'21 kan iedereen op zijn of haar niveau sporten. Het plezier staat daarbij voorop, maar tegelijkertijd wordt erkend dat iedereen beter wil worden. Door het professionele niveau van training, (bege)leiding en faciliteiten kan dat bij E.M.M.'21. Maar de doelstelling verschilt per team. De selectieteams zijn prestatief van aard, bij de overige teams wordt uitgegaan van de ontwikkeling van spelers en dat er sprake is van een natuurlijk evenwicht tussen prestatie, ontwikkeling en plezier.

  3. Het lidmaatschap van E.M.M.'21 is meer dan alleen voetballen tijdens de trainingen en wedstrijden. Het lidmaatschap is niet vrijblijvend. De vereniging zijn we samen. Ieder (senior)lid verricht naar vermogen één of meerdere activiteiten binnen de vereniging naast het voetballen. We willen werken aan een zo breed mogelijke actieve betrokkenheid van de leden voor de gehele vereniging. Dit onder het motto: “eendracht maakt macht”.

  4. De vereniging hecht bijzonder veel waarde aan integriteit, sportiviteit en respect. Dat betekent dat de E.M.M.'21-gedragscode actief wordt uitgedragen en nageleefd. Goed gedrag wordt gestimuleerd en beloond. Trainers en (bege)leiders coachen op positieve wijze. Ouders en verzorgers worden op actieve wijze betrokken bij het team van hun kind.

  5. E.M.M.'21 is een amateurvereniging. Dit betekent dat geen betalingen worden gedaan aan individuele spelers. Ondanks het feit dat de sportieve ambities hierdoor wellicht tot op zekere hoogte worden beperkt, kennen club loyaliteit en stabiliteit in de visie van de vereniging een hogere prioriteit. De aanwezige marktwerking binnen de voetbalstructuur maakt het wel noodzakelijk om gediplomeerde trainers en technische coördinatoren een bescheiden salaris, vrijwilligersbijdrage of onkostenvergoeding te betalen. Het kunnen werken met eigen opgeleide (jeugd)trainers is een speerpunt van het beleid.

  6. E.M.M.'21 wil een financieel gezonde vereniging zijn, dit met een visie voor lange termijn. Alle activiteiten binnen de vereniging zullen dan ook plaatsvinden met een gezonde begroting welke goedgekeurd wordt door het bestuur of hun afgevaardigden.

  7. E.M.M.'21 draagt actief bij aan de samenleving. De vereniging biedt zowel leden als niet-leden de kans om zich verder te ontwikkelen. Tevens levert E.M.M.'21 een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De vereniging werkt daarbij intensief samen met de gemeente en met maatschappelijke instellingen.

  8. E.M.M.'21 wil graag samenwerken met andere (sport)verenigingen om zaken efficiënter te organiseren en/of kosten te besparen.