• Vrijwilligers bedanken voor hun inzet

  • Attenties voor onze vrijwilligers! Jullie zijn toppers!

    Rond kerst en oud&nieuw heeft de vrijwilligerscommissie bij zoveel mogelijk vrijwilligers een kleine attentie bezorgd. Een stukje aandacht en waardering voor al die oude en nieuwe vrijwilligers die de club trouw zijn/blijven tijdens en na de fusie, in deze nog steeds bijzondere corona periode. We zijn heel blij met jullie en zijn er trots op dat we zoveel vrijwilligers hebben.

    Wel vrijwilliger, geen attentie ontvangen? Stuur graag even een berichtje naar vrijwilligers@emm21.nl
    We hebben ons best gedaan om bij de commissiehoofden zoveel mogelijk de namen en contactgegevens van alle vrijwilligers te achterhalen. Het kan zijn dat er onbedoeld vrijwilligers niet op de lijst staan. Als je ons een berichtje stuurt kunnen we dit in orde maken.

    Noteer alvast in de agenda: zaterdag 9 april vrijwilligersavond. Een gezellige avond voor alle vrijwilligers als dank voor jullie inzet voor de club. Mocht dit door corona maatregelen niet fysiek kunnen, dan hebben we een alternatief programma.