• Conflictbeheersing

  Conflictbeheersing bij wedstrijden

  Naar aanleiding van een conflict tijdens een van de thuiswedstrijden heeft het jeugdbestuur een aantal richtlijnen en of gedragsregels gedefinieerd. Gezond verstand in combinatie met je bevoegdheden als leider staan uiteraard voorop.

  Indien je hier als jeugdleider of jeugdtrainer vragen hebt of een aanvulling hier op wilt geven vernemen wij dat graag.

  Belangrijke taken van de leiders:

  • Wees je er van bewust dat je een voorbeeldfunctie hebt.  Bij onproffessioneel gedrag van jezelf verlies je het recht om je spelers te corrigeren.
  • Blijf zelf rustig, spreek zonder stemverheffing, daarmee kalmeer je de spelers.
  • Wijs de spelers erop geen vervelende en/of bijdehandte opmerkingen te maken tegen spelers die over de kook zijn.
  • Toeschouwers aanspreken op misdragingen, of melden aan de scheidsrechter.
  • Bij een conflict tussen  spelers houden anderen zich afzijdig om escalatie te voorkomen.
  • Alleen spelers en begeleiding mogen zich binnen de veld afscheiding en de dug out bevinden.
  • Optreden tegen toeschouwers die niets te zoeken hebben bij een conflict.
  • Eigen spelers niet tegelijk met de tegenstander naar de kleedkamers laten gaan.
  • Spelers snel hun kleedkamer in begeleiden en er bij blijven.
  • Zorg dat ze in de kleedkamer blijven totdat de tegenstander weg is of de gemoederen bedaard zijn.
  • Optreden tegen spelers die conflicten veroorzaken of uitlokken.
  • Indien een conflict uit de hand loopt, stuur iemand naar de bestuurskamer om ervaren hulp in te roepen.
  • Rapporteer conflicten aan het jeugdbestuur.
  • Neem de scheidsrechter in bescherming en val hem niet af in het bijzijn van je spelers.
  • De bestuurskamer is de plaats om een discussie met een scheidsrechter te voeren.